Najczęściej zadawane pytania

Czyli odpowiedzi na często pojawiające się pytania.

Czytaj więcej

Muzeum z racji znajdowania się w fazie projektu (patrz #2) nie posiada stałej ekspozycji.

MMGiK "rozpoczęło" swoją działalność w sieci w marcu 2020 roku, czyli w dobie początku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa w Polsce. Pomimo przeciwności natury finansowej, dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu rosnącej społeczności po 8 miesiącach działania udało się zdobyć 30 metrowy lokal na przechowywanie i pozyskiwanie eksponatów. To ogromna ulga dla prywatnej przestrzeni domowej i możliwość rozprostowania żagli i ich rozwinięcia! Dosłownie! Celem nadrzędnym MMGiK jest przygotowanie się do lokalnego wydarzenia mającego zaprezentować publiczności większość naszych eksponatów w akcji.

Kiedy to nastąpi? Wszystko zależy w dużej mierze od tego czy będzie można przeprowadzić taką imprezę z zachowaniem bezpieczeństwa dla jej uczestników oraz stanu pandemii koronawirusa w Polsce. Wydarzenie jest pewne - to tylko kwestia czasu!

Nie jest łatwo zrobić "coś z niczego". Nie posiadając zaplecza lokalowego (wystawowego), ani finansowego powstanie muzeum w dobie pandemii jest nierealne i wykracza poza jakiekolwiek ramy finansowe.

Lokal, umeblowanie, monitoring, utrzymanie... To ogromne środki. Jest natomiast ogromy zapał i motywacja, co widać chociażby po jakości prowadzonego profilu na Facebook'u, który zyskuje ogólnokrajowy zasięg i duże wsparcie społeczności. Można więc powiedzieć, że MMGiK jest projektem muzeum, ew. muzeum w trakcie organizacji, bo to tylko kwestia czasu. Głęboko wierzymy w naszą wizję!

Pomimo braku lokalu wystawowego, muzeum istnieje nawet bardziej niż mogłoby się wydawać!

 • Dzieli się wiedzą oraz pasją z zakresu gier i komputerów, krzewiąc wiedzę historyczną z tego zakresu. Tylko jeden z naszych ostatnich autorskich wpisów (z kilkudziesięciu jak nie wiecej) na naszym profilu składa się z 330 słów i 2202 znaków! To prawie 14 wiadomości SMS!
 • Gromadzi eksponaty oraz je kataloguje,
 • Odnawia, naprawia i uruchamia stare komputery. Zgodnie z naszym motto "MMGiK ratuje od zapomnienia i utylizacji stare komputery"! Tego się trzymamy, ratując ile można ze złotego okresu branży informatycznej lat 80-tych i 90-tych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listpada 1996r. o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24), MMGiK już teraz spełnia wyjątkowo dużo stawianych celów!

Art. 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Art. 2. Muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej
  a) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 8. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 9. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej.

Oczywiście. Dzięki pozyskaniu w listopadzie 2020 roku dostępu do wynajmowanej 30 metrowej powierzchni, MMGiK jest w stanie przyjąć niemal nieograniczoną ilość eksponatów - nie tylko sprzętu!

W rosnącej kolekcji znajdują się m.in. liczne pisma komputerowe, instrukcje oraz książki informatyczne! To wspaniałe archiwum!

Pomoc jest zawsze mile widziana!

Polub od czasu do czasu nasze wpisy, udostępnij nasze treści, informuj o możliwości przekazania/pozyskania eksponatów informatycznych - pracujesz na uczelni, w intytucie, w firmie szykującej sprzęt do utylizacji? Być może uda się uratować z tego jakieś niepowtarzalne eksponaty! Potrzebne są również meble biurowe, regały magazynowe, regały ekspozycyjne, witryny, przedłużacze, elementy oświetleniowe, kartony na eksponaty, a na wiosnę być może nawet materiały budowlane!

Jeśli tylko Twoje możliwości finansowe pozwalają możesz wesprzeć projekt w jego działaniach dokonując cyklicznej wpłaty na naszym profilu Patronite pod adresem mmgik.org/patronite. Przykładowo wpłacając 15zł, MMGiK otrzyma 5zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy. Nawet tak drobna, lecz regularna opłata jest na wagę złota! Dziękujemy!

W pierwszej kolejności na opłacenie Celu czyli lokalu magazynowo/warsztatowego - to jest podstawa, aby móc prowadzić jakąkolwiek działalność.

Każda nadwyżka środków ponad założony cel, przeznaczona będzie z kolei na dalsze działania MMGiK - głównie na zakup niezbędnych narzędzi, części i podzespołów dla skompletowania, serwisowania i uruchamienia eksponatów. Jeszcze dalej na działania związane z przygotowaniem do prezentacji MMGiK szerszej publiczności. W planach są prezentacje procesorów, kart graficznych, urządzeń mobilnych. Każdy chcemy zaprezentować w należyty sposób. Niedługo przygotowane będzie demo takiej prezentacji - zachęcamy do śledzenia naszych publikacji na Facebook'u.

Chcesz wesprzeć projekt lub przekazać eksponaty?
A może chcesz zostać sponsorem całego projektu?

Napisz do nas: muzeum@mmgik.org lub bezpośrednio w wiadomości prywatnej na Facebook'u