© NASA Langley Research Center

Pierwsze znane użycie słowa "computer" miało miejsce w 1613r. w książce The "Yong Mans Gleanings" autorstwa angielskiego pisarza Richarda Braithwaite'a, w odniesieniu do osoby wykonującej obliczenia arytmetyczne (compute).

Określenie to stosowano również w odniesieniu do "human computer" jeszcze w drugiej połowie XX wieku!

Na zdjęciu podziwiamy amerykańską matematyczkę Katherine Johnson, dzięki której obliczono okna startowe i trajektorię lotu pierwszej amerykańskiej misji załogowej Mercury-Redstone 3 w kosmos, z Alanem Shepardem na pokładzie. Jej wyjątkowe umiejętności miały również znaczący wpływ na przebieg późniejszych misji załogowych na księżyc w tym dla bezpiecznego powrotu astronautów misji Apollo 13! W późniejszych latach pracowała m.in. przy programie wahadłowców kosmicznych.

Jej pełnym imieniem i nazwiskiem za całokształt wybitnej pracy nazwano jeden z budynków kompleksu badawczego NASA Langley Research Center "Katherine G. Johnson Computational Research Facility".

Komentarze do artykułu